ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Прим. др сци. мед. Жарко Пузигаћа, ВНС, начелник Службе за хуману репродукцијуБиографија


Прим. др сци. мед. Жарко Пузигаћа ВНС, начелник Слушбе за хуману репродукцију, рођен 1952 године. Медицински факултет завршио 1977. у Београду. Специјалистицке студије из гинекологије и акушерства завршио 1985. године у Београду. Магистрирао из области ендокринологије, ензимологије и метаболизма 1989. године у Београду. Докторат одбранио на Медицинском  факултету у Београду1992. године. На Институту ради од 1979. године,  а од 2001. године је и Консултант за гинекологију у Клиничко болничком центру "Бежанијска Коса". Од 2004.  године је виши научни сарадник на Медицинском факултету у Београду, а 2005 .године је изабран за ванредног професора гинекологије и акушерства на Медицинској Академији-УС Медицал Счоол у Београду. 2006 године стекао је лиценцу Фондације за феталну медицину из Лондона за интегративни скрининг првог триместра трудноће. Области посебног интересовања и рада су ултрасонографија,  аномалије плода, генетско саветовање и перинатологија.
е-маил: zarko.puzigaca@gmail.com


Up arrow